UZDRAWJASIE


HISTORIA JEST DLA MĄDRYCH

św BIBLIA


Przesłano 11 kwi 2011  http://youtu.be/lg95_ssSGj4

Film zawiera biblijny opis lądowania starożytnego UFO, przy dostarczeniu Mojżeszowi Dekalogu Biblia to test na inteligencje,czy jesteśmy już rasą rozumną, czy też jeszcze nie. Zrozumienie wiedzy zawartej w Biblii jest podstawowym elementem „kamienia filozoficznego", czyli testu na inteligencje.O dostarczeniu Biblii cesarzowi rzymskiemu Konstantynowi Wielkiemu, zobacz mój film : „31. Starożytne UFO. Dostarczenie Biblii w 325 r.n.e.


Jeżeli odczytujesz Biblię jako jedynie księgę historyczna,to zbadaj ją teraz pod kątem prorockim,gdyż proroctwa są ściśle związane z wydarzeniami historycznymi.Jeśli chcesz być uczciwy w swoich analizach dotyczących religii świata i różnych wierzeń,to porównaj proroctwa biblijne,pochodzące od Boga,objawionego w Biblii,z proroctwami religii pogańskich(czyli niebiblijnych).Sprawdź jak proroctwa biblijne sprawdziły się i jak proroctwa np.Majów itd.nie sprawdziły się.Co Ci to mówi?Chętnie zobaczę uczciwą analizę w jakimś długim filmie Twojego autorstwa.Sprawdzimy w ten sposób Twoje intencje,i okaże się czy jesteś całkiem uczciwy,czy Twoje analizy to wynik uprzedzeń do religii,czy naukowa praca,oparta na faktach.Niech mottem Twojej analizy będą słowa Boga:(21)Jeśli pomyślisz w swym sercu: A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił? -(22)gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał.(Pwt 18:21-22).
Aha,i jeszcze jedno-katolicyzm to nie chrześcijaństwo,tylko religia pogańska,wykorzystująca Biblię,żeby zwieść ludzi i uśpić ich czujność,źle interpretująca znaczenie nauk biblijnych,które mają prowadzić do zbawienia(Mt 13:10-17. Łk 24:45. 2 Kor 4:3).Wszelkie filozofie w chrześcijaństwie i judaizmie powstały w wyniku odstępstwa ludzi nieugruntowanych na prawdzie biblijnej,którzy przejęli nauki z pogaństwa(o tym wszystkim także mówi Biblia).Jeśli ktoś czyta Biblię jako tylko księgę historyczną lub jakiś zbiór magicznej wiedzy tajemnej,to Bóg nie otworzy temu oczu,ale jeśli ktoś z pokorą potraktuje mądrość ukrytą w Słowie Bożym,temu Bóg okaże łaskę.Ale czy masz w sobie na tyle pokory,żeby się przyznać przed sobą i ludźmi,że właśnie się pomyliłeś i Bóg istnieje,ale zostało to przed Tobą zakryte,bo potraktowałeś Biblię jak zwykłą książkę?(Hbr 4:12-13).Czy potrafisz ogarnąć swoim umysłem Tego,który stworzył wszechświat?Czy możesz wziąć pod uwagę taką możliwość,że Bóg ukrył przed Tobą prawdę,bo Ty nie chcesz się przed Nim ukorzyć i uznać Jego chwały?Czy gdybyś napisał żywą książkę i dał wolną wolę swoim stworzeniom,a jeden z Twoich bohaterów zbuntował się przeciw Tobie,mówiąc źle o Tobie i zaprzeczając nawet Twojemu istnieniu,i przeklinając Cię,oraz krzywdząc pozostałe postaci książki,to czy byś wtedy się nie rozgniewał?Czy byś wtedy nie powiedział,że ten człowiek,którego wymyśliłeś,jest pełen pychy i nie ma ani odrobiny pokory przed swoim stwórcą,który go napisał?A kiedy byś zobaczył jak ta postać krzywdzi na dodatek Twoje ulubione postacie,które napisałeś i najbardziej umiłowałeś,to czy byś wówczas się znów nie rozgniewał?Jeśli nie,to nie masz serca.Zapewne zrobiłbyś to,co Bóg w Starym Testamencie,ukarał,następnie ustanowił powszechne Prawo,które byś nawet wypisał w sercach swoich bohaterów,i obiecał błogosławić ludziom za przestrzeganie go,a karać za złamanie go.Na koniec ustanowił Nowe Przymierze,dał nowe obietnice,i wreszcie zapowiedział,że Sąd ostateczny nastąpi wkrótce,i przypomnieć po raz ostatni,że należy Prawa przestrzegać.(1)Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,(2)a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.[...].(Hbr 1:1-2).(11)Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.(12)Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.(13)Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.(Ap 22:11-13).Ci "oszuści" z wikipedi pisząc o "Tym" szczerbcu i datując go na XIII zapewne mają rację Tutaj muszę się przyczepić.
Nie wątpię, że Chrobry miał jakiś miecz w Kijowie, że był to ten sam miecz który dostał od Ottona, ale nie jest to ten sam szczerbiec. Ten z obrazka na początku filmiku, to jego późniejsza wersja. Już typologicznie jasne jak słońće jest, że takich mieczy, z taką głowicą, jelcem i rękojeścią nie było w X czy na początku XI wieku. Ponadto badania metaloznawcze stanowczo potwierdzają jego pochodzenie z XIII wieku To jest po prostu takie drobne oszustwo późniejszych piastów. A co się stało z poprzednim, tym prawdziwym? Nie wiem! Czy miał takie same napisy? Nie wiem Ale ten nasz obecny szczerbiec to nie ten który miał Chrobry w Kijowie

iii


.katolicki sposób na wdrażanie ciemnoty ,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom


O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem

"Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi."

Adam Czarnocki (pseudonim Zorian Dołęga Chodakowski; 1784–1825)


Fikcja Polski “od zawsze” katolickiej

Cytat z dzieła prekursora Słowiańszczyzny, pisanego 850 lat po tzw. "chrzcie Polski":

"Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych."
(Od siebie dodam - imiona Bogów nie zapomnianych przez lud a zapomnianych przez katolików-renegatów).

Adam Czarnocki (pseudonim Zorian Dołęga Chodakowski; 1784–1825)


Pierwsze przykazanie z żydowskiego dekalogu, przekazanego rzekomo przez plemiennego boga Jahwe Żydom brzmi:

"Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną".

Żydzi pozostali wierni temu przykazaniu. Za to biblijny, plemienny Jahwe wynagrodził ich oddając im prawie cały świat we władanie.

Naszym przodkom siłą wydarto ich rodzimych Bogów. Narzucono im obcego Boga, żydowskiego.
Odkąd gorliwie zaczęli jemu służyć (kontrreformacja), nasz kraj podupadać zaczął.
Na koniec Polacy stali się wywłaszczoną tanią siłą roboczą we własnym kraju.
Bo cudzy, żydowski Bóg nie ma powodu troszczyć się o nas. On troszczy się o jego naród wybrany


statua-wolnoc59bci2

american-holocaust2american-holocaust1


moda, najnowsze metody nawracania słowian i aryjczyków

6


moloch-yahweh


Procesja biczowników w Angeles City w prowincji Pampanga, na północ od Manili.


bicz2biskupi2


1369066994_jmzy3u_600


uzdrawjasie.pl.tl   maarmudares.pl.tl  sprogramos.pl.tl  pozdrawjasie

żałosny rozbiór Sarmat ów Aryjczyk ów Słowian ów - wodnych Słowianów - powietrznych Słowian ów - ziemi
a słowian ów Ognia piekielnego zawładną Matkę Ziamię pdli wia wie ompcy bracia cpr

http://www.metal-archives.com/images/2/3/5/8/23580.jpg
precz z jahwizmem
fomozus-897
inedia
na-tu-ra
reasesseset
pa-nie
porzalsieborze
establishmenty
sprogramos
energy-platform
zdrowieradosne
zdrowiejonse
yayesemwtobie
gospodarczeserwisy
uzdrawjasie
ignostradamus
uczciwiesie
jaskrawiejonce
-sss-
ingstarawjara
slof-jam
hunows
ossritmos
powiekitwoje
zdrowieje8
masarzmauriisession
umyslczysty
nudyn
gravityenergy
aj-pod
pozdrawjasie
plapformy-edukacyjne
jasiemadobro
na-tu-ra
maarmudares
poprawnamaturahistorii
nudyn-cbe


"I connect to the CHILDREN OF DIFFERENT WORLDS, Give witness to their intellectual superiority and thus change the world "
" I POŁĄCZĄ SIĘ DZIECI RUŻNYCH ŚWIATÓW, DADZĄ ŚWIADECTWO SWOJEJ WYŻSZOŚCI INTELEKTUALNEJ A TYM SAMYM ZMIENIĄ ŚWIAT "


Tom Srom


poprawnamaturahistorii


yayesemwtobieuzdrawjasie
sprogramos


pa-nie

JA BARANEK ŚWIADOMOŚCI ZAPRASZAM WAS PASTERZE , WSZELKICH JĘZYKÓW DO HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKA { Kroków } NAD RZEKĄ WANDĄ lub jak ktoś woli WISŁĄ KTÓRA PŁYNIE PRZEZ SAMIUTKI ŚRODEK SCYTYJSKIEGO PAŃSTWA LECHÓW ZWANYCH RÓWNIEŻ KRÓLEWSCY PASTERZE A PO UKRZYŻOWANIU SCYTÓW KRÓLEWSKICH ZWANO NAS POLANIE , SŁOWIANIE , POLSKA TO KRAINA MORDORU KATOLICKIEGO KU TE KA NE HA TE WANDALI - WANDOWIE - 843 rok HISTORIA JEST DLA MĄDRYCH
ZOSTAŁEŚ NAPEŁNIONY WIEDZĄ JESTEŚ DOPIERO 13 11 odwiedzającyPOSTĘPUJ JAK KRÓL PASTERZ A WROGOWIE WNET ZACZNĄ O TOBIE POWIADAĆ "TEN TO PRAWDZIWIE SYN PRAWDY" zamkniecie fals ociemnienie POZDRAWJASIE i UZDRAWJASIE
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
pozdrawjasie