UZDRAWJASIE


HISTORIA JEST DLA MĄDRYCH

por. Ga 5,22-23

Dary Ducha Świętego, o których prorokował Izajasz i owoce, o których mówił św. Paweł w Liście do Galatów — to jest już bliżej szczytu. To jest ta pasza, którą znajdują owce. To dlatego ten teren robi się bardziej życiodajny, tu jest już więcej roślin, więcej pokarmu dla owiec. Właśnie z tego powodu znajduje się pomiędzy nimi zupełnie zdumiewający napis. Czytamy tam tak: „Tędy dalej nie ma już drogi, bo nie ma już Prawa dla sprawiedliwego”. To dopiero tajemnicze słowa! Co to może znaczyć „nie ma drogi”? Raczej nie chodzi o to, że nie ma drogi w sensie, że nie będzie mógł się dalej posuwać, tylko że nie ma już wytyczonego szlaku, „bo nie ma już Prawa dla sprawiedliwego” (por. Ga 5,23). Kim jest sprawiedliwy? „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14).
"I connect to the CHILDREN OF DIFFERENT WORLDS, Give witness to their intellectual superiority and thus change the world "
" I POŁĄCZĄ SIĘ DZIECI RUŻNYCH ŚWIATÓW, DADZĄ ŚWIADECTWO SWOJEJ WYŻSZOŚCI INTELEKTUALNEJ A TYM SAMYM ZMIENIĄ ŚWIAT "


Tom Srom


poprawnamaturahistorii


yayesemwtobieuzdrawjasie
sprogramos


pa-nie

JA BARANEK ŚWIADOMOŚCI ZAPRASZAM WAS PASTERZE , WSZELKICH JĘZYKÓW DO HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKA { Kroków } NAD RZEKĄ WANDĄ lub jak ktoś woli WISŁĄ KTÓRA PŁYNIE PRZEZ SAMIUTKI ŚRODEK SCYTYJSKIEGO PAŃSTWA LECHÓW ZWANYCH RÓWNIEŻ KRÓLEWSCY PASTERZE A PO UKRZYŻOWANIU SCYTÓW KRÓLEWSKICH ZWANO NAS POLANIE , SŁOWIANIE , POLSKA TO KRAINA MORDORU KATOLICKIEGO KU TE KA NE HA TE WANDALI - WANDOWIE - 843 rok HISTORIA JEST DLA MĄDRYCH
ZOSTAŁEŚ NAPEŁNIONY WIEDZĄ JESTEŚ DOPIERO 13 11 odwiedzającyPOSTĘPUJ JAK KRÓL PASTERZ A WROGOWIE WNET ZACZNĄ O TOBIE POWIADAĆ "TEN TO PRAWDZIWIE SYN PRAWDY" zamkniecie fals ociemnienie POZDRAWJASIE i UZDRAWJASIE
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
pozdrawjasie