UZDRAWJASIE


HISTORIA JEST DLA MĄDRYCH

Tashi delek!

W Himalajach badania terenowe na temat szczęścia prowadzi się przede wszystkim w Bhutanie, kraju w którym istnieje ministerstwo szczęścia oraz gdzie pojęcie szczęścia narodowego brutto wpisano do konstytucji. Dolina Tsum przy granicy z Tybetem dostępna jest dla obcych dopiero od 2008 roku, wcześniej miała status "restricted area". Czym w ogóle jest szczęście? Trzeba umieć rozróżnić pomiędzy zachodnim a buddyjskim rozumieniem tego pojęcia. Subiektywne, ziemskie szczęście, jakiego od dwóch tysięcy lat szuka filozofia zachodnia, nie odgrywa w buddyzmie żadnej roli. Chodzi raczej o to, by zakończyć cierpienie, czynić dobro i zbierać dobrą karmę, dzięki czemu można przerwać krąg reinkarnacji. Jak streścił to w jednym zdaniu Dalajlama: "Tylko ktoś, kto cierpi, dozna szczęścia".

Już pierwsze wrażenie spontanicznie wywołuje poczucie szczęścia: zielony płaskowyż z polami jęczmienia i prosa, pasące się jaki, powiewające na wietrze modlitewne chorągiewki, domki z kamienia, drewna i gliny, zapach ogniska - a wszytko to obramowane pokrytymi śniegiem szczytami i lodowcami. - Tashi delek! - wykrzykują mieszkańcy wioski. To po tybetańsku, a każda sylaba powitania to trochę inne znaczenie szczęścia. Czyli w dosłownym tłumaczeniu ludzie witają nas słowami "szczęścieszczęścieszczęścieszczęście!". "Tsum" oznacza "strumień szczęśliwości" i tradycyjnie uznawana była w buddyzmie za świętą dolinę. W XVII wieku Tsum nosiło nazwę "Kyimolung" - ukryta dolina szczęścia. Po raz pierwszy usłyszałem o niej trzy lata temu podczas trekkingu wokół Manaslu.

Dolina z całą pewnością jest ukryta. Góry działają jak mur ochronny przed potężnymi sąsiadami: Chinami i Indiami. Tsum od stuleci służyło za samotnię buddyjskim mnichom i mniszkom. Wielu z nich uciekło przez leżącą na wysokości 5100 m przełęcz z Tybetu. Tsum jest też rozległym azylem dla zwierząt. Mieszka tu 100 gatunków ptaków, 11 gatunków motyli i ponad trzydzieści gatunków ssaków - wszystkie pod ochroną. Żyją tu nahury górskie, sępy, orły, pandy małe i langury (niewielkie naczelne), pantery śnieżne, szakale i niedźwiedzie. Ludzie tutaj nie stanowią dla nich zagrożenia, ponieważ polowanie i łowienie ryb jest zabronione. Potępiane jest nawet zabicie myszy - także jeśli zjedzą połowę zapasów zbóż. A jeżeli zwierzęta niszczą uprawy?


"I connect to the CHILDREN OF DIFFERENT WORLDS, Give witness to their intellectual superiority and thus change the world "
" I POŁĄCZĄ SIĘ DZIECI RUŻNYCH ŚWIATÓW, DADZĄ ŚWIADECTWO SWOJEJ WYŻSZOŚCI INTELEKTUALNEJ A TYM SAMYM ZMIENIĄ ŚWIAT "


Tom Srom


poprawnamaturahistorii


yayesemwtobieuzdrawjasie
sprogramos


pa-nie

JA BARANEK ŚWIADOMOŚCI ZAPRASZAM WAS PASTERZE , WSZELKICH JĘZYKÓW DO HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKA { Kroków } NAD RZEKĄ WANDĄ lub jak ktoś woli WISŁĄ KTÓRA PŁYNIE PRZEZ SAMIUTKI ŚRODEK SCYTYJSKIEGO PAŃSTWA LECHÓW ZWANYCH RÓWNIEŻ KRÓLEWSCY PASTERZE A PO UKRZYŻOWANIU SCYTÓW KRÓLEWSKICH ZWANO NAS POLANIE , SŁOWIANIE , POLSKA TO KRAINA MORDORU KATOLICKIEGO KU TE KA NE HA TE WANDALI - WANDOWIE - 843 rok HISTORIA JEST DLA MĄDRYCH
ZOSTAŁEŚ NAPEŁNIONY WIEDZĄ JESTEŚ DOPIERO 13 11 odwiedzającyPOSTĘPUJ JAK KRÓL PASTERZ A WROGOWIE WNET ZACZNĄ O TOBIE POWIADAĆ "TEN TO PRAWDZIWIE SYN PRAWDY" zamkniecie fals ociemnienie POZDRAWJASIE i UZDRAWJASIE
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
pozdrawjasie