UZDRAWJASIE


HISTORIA JEST DLA MĄDRYCH

KER

Naukowcy NASA ujawniają prawdę o czasach podróży i wymiarach portali...nazywając je "tubami", elektronowymi obszarami dyfuzji lub punktami "X", gdzie proces rezonansu magnetycznego pozwala im istnieć. Oznacza to, że istnieje niezwykłe "otwarcie przestrzeni kosmicznej lub czasu" , a NASA o nich wie już od dawna.

Jack Scudder , fizyk plazmy NASA z University of Iowa, odnosi się do punktów X jako:

" Miejsca, w których pole magnetyczne Ziemi łączy się z polem magnetycznym Słońca" Portale te mogą być nieuchwytne, jednak gdyby ktoś wyobrażał sobie, że wykorzysta je do podróży kosmicznych, musieliby być ekspertami w dziedzinie kosmologii i matematyki. "

Nikola Tesla opracował "maszynę teleportacyjną", która tworzyła "migoczącą zasłonę".

"Promienna energia jest formą energii, którą odkrył Tesla, która jest ukrytą i wszechobecną we wszechświecie i ma wśród jej właściwości zdolność do wyginania przestrzeni czasowej " - Andrew Basiago

Powiązany artykuł:
http://www.inspireactachieve.com/…/time-traveler-who-spent…/

Al Bielek, podróżnik czasu, omawia to, co pamięta z przyszłości

Spędził 6 tygodni w roku 2137 i 2 lata w roku 2749.
Wiele wydarzeń, które opisał jako mające miejsce, ma miejsce obecnie w obecnym czasie. Przejęcie Nowej ery Świata i niszczenie zmian klimatycznych, aby wymienić tylko kilka.

Podaje m.innymi:
"Luźna forma miejscowego stanu wojennego istniała w 2137 r. Rząd centralny zniknął.

Pola magnetyczne Ziemi zaczęły się przesuwać, ale w tym czasie utworzono sztuczną strukturę słupa, aby zapobiec upadkowi i odwróceniu biegunów magnetycznych. W rezultacie bieguny nie przewracały się. Ludność na całym świecie spadła do 300 milionów. Ludność Stanów Zjednoczonych wynosiła około 50 milionów."

Znajdziecie tutaj wiele powiązanych tematów, które przekazują informacje, co się jawi i co jest prawdą...

Wszystko może ulec przemianie..
Wszystko może zmienić formę, lecz od Nas zależy jaki chcemy ujrzeć świat w przyszłości..Od Nas zależy jak będzie wyglądać nasza Ziemia... jakie życie będzie na planecie w przyszłości...
ZMIANA ŚWIADOMOŚCI JEST GŁÓWNYM NOŚNIKIEM ZMIAN NA ZIEMI...
OD CIEBIE ZALEŻY
OD TWOJEGO CHCENIA

UGRUNTOWANIE I ŚWIADOMA TRANSFORMACJA
to temat moich kolejnych warsztatów, które pozwolą wejść Ci na ścieżkę przemiany.

Wiesława/AM

„Dlaczego wymazano nasze dzieje , a uczymy się tzw pokrętnej historii dopiero od 966r…? Powód jest prosty, bowiem kto nie zna swojej przeszłości ten nie korzysta z doświadczenia i wiedzy przodków swoich i jest zmuszony do popełniana błędów. Dlatego dziś nie potrafimy rozpoznawać swój od obcego jak i również rozpoznawać i rozczytywać fałszywych ideologi, mechanizmów , systemów, które nas zniewalają. Z dobrej znajomości naszych dziejów znalibyśmy dokładnie swą własną kulturę , a wraz nią wiedzę przodków popartą doświadczeniem. A poprzez to jasne byłoby kto ma wrogie zamiary i intencje oraz jakimi metodami i sztuczkami się posługuje aby je realizować. A przede wszystkim znane byłoby swoje, a nie obce. Kultura słowiańska. Wiedza i doświadczenie przodków, tradycje słowiańskie, , czym jest to dziedzictwo dla nas dziś?

Obrazowanie. Weźmy drzewo. Korzenie to przeszłość . Pień to teraźniejszość. A zieleniąca się co pół roku korona to przyszłość ! U nas odcięto korzenie ! (Więc z czego ma żyć pień i korona ?? odcięto tą życiodajną energię , wiedzę, źródło !!) Przez co nasza korona nie może zakwitnąć i zazielenić się pełnią życia. Odcięto nam nasze korzenie, zamiast tego wpojono nam obce , cudzą wiarę= religię, obce ideologie i prawa wg, których mamy żyć. W wyniku czego oni żyją z nas, a my jesteśmy niewolnikami na swojej własnej ziemi, a swoimi życiami budujemy obce nam narody ich drzewa, a sami przepadamy. Dziś ludzie zapomnieli o swoich przodkach, o swojej kulturze, którą jest kultura słowiańska. Czyli o swojej wiedzy, mądrości , tożsamości , czyli tego kim są tak naprawdę. Czego następstwem jest dzisiejsza sytuacja naszego kraju i rodaków w jakiej się znajdujemy. Z wielkiej potęgi jaką była Polska, wielkich dumnych wolnych ludzi , gdzie rodzina była świętością, nie było wyzysku, biedy, niewolnictwa, dziś cudzoziemcy zrobili pośmiechowisko z naszego kraju, plantację biednych niewolników żyjących na cudzoziemskich warunkach. Rozsprzedali cały majątek narodu. A na czele naszego kraju stoją cudzoziemcy, zdrajcy, pedały i lesbijki, którzy dyktują nam jak mamy żyć, a społeczeństwo jest ogłupione i zmanipulowane i tak zdegradowane, że nic z tym nie robi, że nic nie widzi, nie widzi tego, że jako naród wymieramy , wymrzemy jak mamuty, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Wszystko to bo zapomnieliśmy o swoich korzeniach, pozwoliliśmy sobie zaufać obcym i wmówić sobie kłamstwa głoszone przez nich, zaufaliśmy w ich bajki i kolejne cuda, które zniewoliły umysł, doprowadzili nas do okupacji myśli, uczynili z człowieka niewolnika, który nie tylko haruje dla okupanta, ale jeszcze się z tego cieszy Jak mówi stare powiedzenie : „Naród bez , tożsamości ( bez korzeni) jest jak gnój, na którym wyrastają obce narody. ” A dziś wszyscy usychamy. Dlatego aby korona naszego drzewa nie uschła musimy wrócić do swoich naszych słowiańskich korzeni.- One przetrwały ! Tylko trzeba po nie sięgnąć. A wtedy na nowo zakwitnie piękną zielenią pełnią życia i natchnienia słowiańska korna życia…. BO KULTURA SŁOWIAŃSKA TO NASZE DZIEDZICTWO , TO DOŚWIADCZENIE PRZODKÓW, TO WIEDZA I MĄDROŚĆ. TO SĄ NASZE JEDYNE KORZENIE , TO JEDYNY FUNDAMENT, NA KTÓRYM MOŻEMY SIĘ OPRZEĆ I BUDOWAĆ NASZE ŻYCIE ,INNEGO NIE MAMY.” 1. Encyklopedia powszechna - Tom 5 - Strona 25

  books.google.pl/books?id=JRxKAAAAIAAJ
  1861 - ‎Czytaj - ‎Więcej wydań
  ... kobietka- rzy ozy damiarzy (damerels, damoiseaux, od dama), owych slicznych czuio- etkowiczów, wzdycbajacych, a szczególniej kochankówpaeterzy, jeet to bobater 26 Celadon — Celejów romansu Astiea, napisanego przez Honoryjusza  ...

 1. Przegląd Katolicki - Tom 9 - Strona 265

  books.google.pl/books?id=lW5MAAAAcAAJ
  1871 - ‎Czytaj - ‎Więcej wydań
  Potęga tego Kościoła leży we wspólnem porozumieniu, którem się kierują jego biskupi, jakoteż w miłości i poważaniu wiernych dla swoich paeterzy. Przytaczając ten przykład, nie kieruję się ani fałszywem współczuciem, ani zazdrościafl'  ...

 1. Przyrodnicze warunki chowu zwierząt w strefie Sahelu - Strona 77

  books.google.pl/books?id=29wsAAAAMAAJ
  Florian Plit - 1981 - ‎Widok krótkiego opisu
  Zeachie, nle pokruazone iodygl roálin dochowujq ale tain az do poczqtków pоry deazczowej, о ile tylko nie zoatanq wczeánlej wypalone przezpaeterzy. Natomlaat na póinocnych gra- nlcach Sahelu zwlerzeta mogq korzyataé z zlelonej paazy  ...

 1. Acta Baltico-Slavica - Tomy 11-12 - Strona 368

  books.google.pl/books?id... - Tłumaczenie strony
  1977 - ‎Widok krótkiego opisu - ‎Więcej wydań
  Bernsztejn wy- róznia w nich tzw. balkanizmy i karpa- tyzniy, powetale na bazie jakiegoá substrain indoeuropejskiego, szerzonego przez paeterzy z Transylwanii. Poniewaz atlas ma Charakter jednostronny (zaj- muje sic bowiem tylko  ...

 1. Historia literatury - Tomy 8-12 - Strona 63

  books.google.pl/books?id... - Tłumaczenie strony
  1971 - ‎Widok krótkiego opisu - ‎Więcej wydań
  W innym miejscu, ukazujac zycie paeterzy podhalañskoch, pi- sze: Mozna sobie wyobrazid, Jak tyro ludziom, którzy cala, zime przesie- dzleli bezczynnie w brudnych, cuchn^cych izbach,których twarze zbla- dly i zzielenialy od lichego zycia 1  ...


 1. Optymaci do Polowanie - Strona 23

  books.google.pl/books?id=-Z8xAQAAIAAJ
  1997 - ‎Widok krótkiego opisu
  Giówne dziela: „Dzieje Stworze- nia" (8 obrazów, Murcia), „Sw. Sebastjan" (ka- tedra w Walencji, 1816), „Ofiara Izaaka", „Po- klon paeterzy", „Lot z rodiinq" (wszyatkie 3 Ma- dryt), „Jakob i Rachela" (Drezno), .,Cud z ry- bami" (Petersburg),  ...Dzieła wszystkie: Mazowsze cz. I-V - Strona 336

books.google.pl/books?id=YqqBAAAAMAAJ
Oskar Kolberg - 1890 - ‎Brak podglądu - ‎Więc 1. Acta philologica - Wydania 13-16 - Strona 120

  books.google.pl/books?id... - Tłumaczenie strony
  1987 - ‎Widok krótkiego opisu - ‎Więcej wydań
  Jägergan-pie»" nocne épiewane przez paeterzy, tarja-pieónl improwizowane na кОГ kureach, pleóni chara, v» których Jeat zawarty pewnego rodzaju di log. a opowieéc oplera ele na konf likcie, dyekueji. Podobne " ci rakterze sa pieéni  ...


 1. Słownik etymologiczny miast i gmin PRL - Strona 256

  books.google.pl/books?id=XlIdAAAAMAAJ
  Stanisław Rospond - 1984 - ‎Widok krótkiego opisu - ‎Więcej wydań
  Bylaby to tez nazwa shizebna — tylko oznaozajaoa owczarzy, paeterzyhodujacyoh owoe. Рог. jeezcze GEYWALD z niem. Grunewald (s$ tu olbrzy mie lasy). RATULÓW, pierwotnie Eadultów, lladultów, tak zwany od eoltyea z niem  ...


 1. Literatura piękna - Strona 570

  books.google.pl/books?id=4eNEAAAAMAAJ
  1980 - ‎Widok krótkiego opisu - ‎Więcej wydań
  ... choroba. ojea 1 ucieczka, Jednego z synów, przedstawia autor ze znajo- moscia. realiów zycia paeterzy nigeryjskich, ich obyezajów, wierzeñ 1 obrzedów. 1965 EKWENSI C. Jagua Nana. Przel, ¡z ang./ Maryla Meteleka. - wwa: PIW, 1976.


 1. Słownik języka polskiego - Tom 6 - Strona 22

  books.google.pl/books?id=h7EYAAAAIAAJ
  Jan Karłowicz, ‎Adam Kryński - 1915 - ‎Widok krótkiego opisu - ‎Więcej wydań
  Samoposiew, u, blm. posiew sam przez i. doko- nywajqcy i. Przen.: Wéród lego szlachetnego samoposiewu rycerzy i paeterzy oywilizaeja za- szcsepila nowy rodzaj Indzi. Lam. < Sam -f Poeiew > Samopoéwiecenie sie, а е., blm. poiwifcenie  ...


Studia z historii Kościoła w Polsce - Tom 7 - Strona 7

books.google.pl/books?id=VAMsAQAAMAAJ
Akademia Teologii Katolickiej (Warsaw, Poland) - 1983 - ‎Widok krótkiego opisu - ‎Więcej wydań
îlï" In W s t ç p Do znaozniejezyoh paeterzy w dieoezji plookiiej nalezal niewqtpliwie biskup Miohal Jerzy Pbniatoweki, brat ostatniego króla, rzqdoa dieoezjl w lataoh 1773-1785. Choó rzqdy jlgo w dieoezji plookiej trwaly tylko 12 lat,  ..
 1. Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej ...

  books.google.pl/books?id=6kxLAQAAIAAJ
  Ale w tej person! fikaeji liastasi jeviciovi zalezy przede wszystkim na vykazaniu doainacji "du- szy" fujarki nad "ciaien", ponlewaz dueze paeterzywesziy w "ciaio" fujarki, by nim viadac. Te dueze juz raz przeeyly ciaio, mianowieie ciaia  ...


 1. Pisma. Z przedmowạ Piotra Chmielowskiego - Tom 4 - Strona 7

  books.google.pl/books?id=W3wBAAAAMAAJ
  Juliusz Słowacki, ‎Piotr Chmielowski - 1900 - ‎Widok krótkiego opisu - ‎Więcej wydań
  Ka trzech paeterzy upadly promlenie, Obmyiy ducha duszç — pod imieniem Jeden byi, który ugaszczai natohnienie, Drugi, który byi kwiateczków siemienien« Trzeci zalesne echa wywoiywai: Te zbndzii Anioi duohy — pcmazywai, Pomiçdzy  ...


Ofiara Izaaka (obraz Pedro de Orrente) | Źródła w ...

pl.cyclopaedia.net/wiki/Ofiara_Izaaka_(obraz_Pedro_de...   Cached
... „Sw. Sebastjan" (ka- tedra w Walencji, 1816), „Ofiara Izaaka", „Po- klon paeterzy", „Lot z rodiinq" (wszyatkie 3 Ma- dryt), „ Jakob .. 1. www.europeana.eu/portal/record/92033/3D0D11D87692077CD...   Cached
  [Pokłon pasterzy] [Dokument ikonograficzny] | Kraus, Johann Ulrich. Home My Europeana. Home; My Europeana; Help; Choose a language; English; Basque;

Obrazy hinduizmu: kultura i religia oczami radżputów i ...

books.google.com/books/about/Obrazy_hinduizmu.html?id=y2...   Cached
Obrazy hinduizmu: kultura i religia oczami radżputów i pasterzy. Dagnosław Demski. Ossolineum, Jan 1, 2007 - Hindu civilization - 340 pages


 1. www.krzyzowki.info/faun   Cached
  Faunus, staroitalskie bóstwo gór, opiekun pasterzy i stad, syn Pikusa; utożsamiany z greckim Panem: 35. rogaty pasterz: 36. rzymski bóg ...


pieśni oskar kolbergshepherd - Polish translation - bab.la English-Polish dictionary

en.bab.la/dictionary/english-polish/shepherd   Cached
Gdzie wam dam pasterzy według serca mego, i będą was paść umiejętnie i rozumnie. And the shepherds came and drove them away; but Moses stood up and helped them, ..


 1. en.gloria.tv/?media=1481   Cached
  Pole Pasterzy. Ziemia Święta zbyszek. 5,371 clicks ...

Full text of "Encyklopedja Kościelna podług teologicznej ...

www.archive.org/stream/encyklopedjakoc01kircgoog/encyk...   Cached
Full text of "Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji [Kirchen-lexikon] Wetzera i Weltego ...

"I connect to the CHILDREN OF DIFFERENT WORLDS, Give witness to their intellectual superiority and thus change the world "
" I POŁĄCZĄ SIĘ DZIECI RUŻNYCH ŚWIATÓW, DADZĄ ŚWIADECTWO SWOJEJ WYŻSZOŚCI INTELEKTUALNEJ A TYM SAMYM ZMIENIĄ ŚWIAT "


Tom Srom


poprawnamaturahistorii


yayesemwtobieuzdrawjasie
sprogramos


pa-nie

JA BARANEK ŚWIADOMOŚCI ZAPRASZAM WAS PASTERZE , WSZELKICH JĘZYKÓW DO HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKA { Kroków } NAD RZEKĄ WANDĄ lub jak ktoś woli WISŁĄ KTÓRA PŁYNIE PRZEZ SAMIUTKI ŚRODEK SCYTYJSKIEGO PAŃSTWA LECHÓW ZWANYCH RÓWNIEŻ KRÓLEWSCY PASTERZE A PO UKRZYŻOWANIU SCYTÓW KRÓLEWSKICH ZWANO NAS POLANIE , SŁOWIANIE , POLSKA TO KRAINA MORDORU KATOLICKIEGO KU TE KA NE HA TE WANDALI - WANDOWIE - 843 rok HISTORIA JEST DLA MĄDRYCH
ZOSTAŁEŚ NAPEŁNIONY WIEDZĄ JESTEŚ DOPIERO 13 5 odwiedzającyPOSTĘPUJ JAK KRÓL PASTERZ A WROGOWIE WNET ZACZNĄ O TOBIE POWIADAĆ "TEN TO PRAWDZIWIE SYN PRAWDY" zamkniecie fals ociemnienie POZDRAWJASIE i UZDRAWJASIE
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
pozdrawjasie