UZDRAWJASIE


HISTORIA JEST DLA MĄDRYCH

szalasoln

szal as oln
Rok po zakończeniu wojny, co trzeci Niemiec nadal uważał, że eksterminacja Polaków i Żydów była konieczna.


Problem żydów dla Świata nie polega na tym że urodzili śię w tej religii lecz na tym że w tej religii wpojono im że są lepsi od innych jako naród wybrany".Dotyczy to każdego kto ma takie przekonanie na swój temat bez znaczenia w jakim kraju i w jakiej religii się urodził !!! To są ludzie okaleczeni psychicznie.Znam wielu wspaniałych żydów o wielkim sercu, empati,mądrości i wielkiej Miłości w sobie którą niosą dla Świata i którą dzielą się z innymi....znam również wielu wyznawców innych religi ,a w szczególności katolickiej którzy w swoim postępowaniu i pogardzie dla innych są gorsi od niejednego psychicznie pokaleczonego żyda i w swoim postępowaniu daleko wychodząc w swojej niegodziwości poza zasady zawarte w dekretach mędrców syjonu" Tak więc myślę że potrzeba mieć zrozumienie i wybaczenie dla niewinnych dzieci izraela które od samej kołyski są psychicznie programowane i szukać sposobu uzdrowienia ich oraz ich rodziców {co niestety to drugie jest znacznie trudniejsze) a samemu będąc świadomym pułapek ego nie wynosić się ponad innych...!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Gwiazda Dawida oznacza WIECZNOŚĆ w przestrzeni, podczas gdy swastyka oznacza WIECZNOŚĆ w czasie tzn. jest poza początkiem, i poza końcem w czasie i wszystko jest cykliczne. Aby uzyskać więcej informacij na temat Raeliańskiego filozofii odwiedz www.rael.org
ONZ--
ZNO The Swastika is a symbol of peace for millions of Hindus, Buddhists and also Raelians since it is their symbol of infinity in time, their symbol of eternity.


Ukochani Mistrzowie, tematowi integracji prawej i lewej półkuli mózgu, która stanowi część ewolucyjnego procesu wznoszenia, poświęcono wiele rozmów. Ważne jest, abyście rozumieli, że dopóki ktoś tkwi w wibracjach pól dualizmu lub rozdzielenia, dopóty lewa półkula nie zjednoczy się w pełni z prawą półkulą. Lecz gdy dotrze się do świętego umysłu, który znajduje się w górnej części tyłu głowy, to uzyska się dostęp do środowiska 5-go wymiaru, gdzie panuje świadomość jedności. W tym obszarze eterycznego mózgu wszystko jest zjednoczone, nie istnieje rozdział. Prawa półkula mózgu, inspirowana przez Boginię Matkę, zawsze poszukuje czułej, emocjonalnej interakcji i kreatywnego wyrażenia siebie poprzez świadomość Duszy. Lewa półkula to umysł męski, który jest bardziej zainteresowany konkretnymi faktami ustanawiającymi materialną płaszczyznę świadomości, co razem tworzy świadomość dualną przeciwsobną. Ludzka Dusza i Wyższa Jaźń funkcjonują w rzeczywistości nieograniczonej czasem ani przestrzenią, natomiast świadomość ego jest limitowana czasem i granicami strukturalnymi. Boski kod / plan przeszłości i teraźniejszości szybko dobiega fazy końcowej. Eksperymentalne doświadczenie dualności i separacji albo ulega modyfikacji, harmonizacji, integracji, albo zostaje wyeliminowane.

Nie można oceniać tego, co dzieje się na negatywnej arenie dualizmu bez schodzenia z wąskiej ścieżki równowagi i przeniesienia się na scenę działania ocenianego jako niemoralne lub złe. Pamiętajcie, że ego jest uwięzione w gęstszych poziomach biegunowości, a osąd jest przejawem spolaryzowanego umysłu. Na poziomie każdego wymiaru istnieją wibrujące pola energii świadomości, które zawsze przyjmują i zatwierdzają stan świadomości człowieka. Niskie poziomy wibracji osłabiają ciało fizyczne, ponieważ ma ono do dyspozycji mniej światła/energii życiowej.

Ciągle musicie się starać kontrolować swoje egotyczne ciało pragnieniowe. Życie w rzeczywistości trzeciego/czwartego wymiaru jest odmiennym stanem świadomości, który przedstawia jedynie bardzo małą część potężnej i wspaniałej Boskiej Jaźni. W początkowych fazach samoświadomości ego bardzo mocno was kontroluje. Wasze pragnienie i gotowość podążania za głosem Duszy musi być jeszcze silniejsze. W miarę jak ścieżka sprawiedliwości staje się coraz węższa, podejmując wszystkie decyzje, musicie dążyć do wybierania najwyższych wartości.

Ci z was, którzy wytrwale kroczą ścieżką Światła, nie tylko oczyszczają wszystkie wynaturzone negatywne energie znajdujące się w ich ciałach fizycznych, lecz również energie niższego poziomu astralnego, jakie ciągle jeszcze przechowują w swojej aurze. Trzy niższe poziomy astralne obejmują systemy przekonań świadomości zbiorowej. Starając się osiągnąć bardziej zrównoważone i harmonijne wzorce energii, oddzielacie się od tej strefy wpływów i wznosicie ponad nią. Ważne jest, abyście robiąc to, stawali się obserwatorami tego procesu. Musicie obserwować i cierpliwie czekać, aż dostrzeżecie swoją okazję do służby. Tak samo musicie dopasować swoje priorytety do marzeń i wierzyć w siebie i Boski Plan, który oczekuje na wypełnienie. Etap, w którym lęk przed zmianą przeistacza się w radosne oczekiwanie na to co niesie przyszłość, to ważny kamień milowy. Czy jesteś wystarczająco odważny, aby wybrać życie, za którym tak bardzo tęsknisz?

Kiedy, będąc na ścieżce oświecenia, wznosisz się coraz wyżej, nie będziesz zainteresowany już małymi dramatami ludzi wokół siebie, ponieważ nie ucieleśniasz już niższych wibracji przywiązania. Twój wyższy punkt widzenia samourzeczywistnionego mistrza pozwala spoglądać na zachodzące dramaty trzeciego / czwartego wymiaru z poziomu obserwatora, a nie uczestnika.

Rozpoczynający się proces wstępowania lub wznoszenia waszych wzorców wibracji jest czynnikiem decydującym o dostępie do pól świadomości wyższych wymiarów. Najpierw należy ponownie połączyć się z własną fizycznie ucieleśnioną Duszą, następnie z Wyższym Ja / Nadduszą i eteryczną kopią znajdującą się w osobistej piramidzie Światła. Po osiągnięciu tych trzech etapów oświecenia jesteś gotów wkroczyć na przyspieszoną ścieżkę wzniesienia.

Stała koncentracja w Świętym Sercu / Umyśle pozwala na przyspieszenie duchowego / intelektualnego wzrostu. Ostatecznie każda Dusza sięgnie po swój potencjał geniuszaukryty w Świętym Umyśle. Ta skarbnica mądrości znajduje się na wyższych poziomach częstotliwości mózgu. Iloraz geniusza to zdolność do działania i reagowania na własny, oryginalny sposób przez dokonywanie wyborów. Określa on, jak dostosować się do okoliczności i jak wyrazić swoją indywidualność. Aby wyrażać inteligentną miłość, należy szukać emocjonalnej stabilności i poziomów wyższego umysłu. Atom nasienny czystej esencji stwórczej mieszka w twoim świętym Sercu. Rewelacje wielkiej wagi są ujawniane i połączenie ze Źródłem Wszystkiego-Co-Jest staje się bardziej osobiste, kiedy tę esencję czystej miłości zaczynasz czuć w centrum Świętego Serca.

Pamiętaj, że przyciągasz do siebie energię jak magnes, i wypromieniowujesz ją ze swojego Słonecznego Centrum Energii (z przodu i z tyłu). Dopóki pozostajesz w środowisku trzeciego / czwartego wymiaru, choć wysubtelnisz swój energetyczny podpis i dostroisz się do wyższych częstotliwości Światła, nadal będziesz przyciągać część połowy widma, pierwotnej substancji siły życiowej. Jednak będzie się ona mieszać i stapiać z diamentowymi cząstkami o wyższych wibracjach Światła, a kiedy wyrazisz intencję wypełnioną miłością oraz dostosujesz swoją wolną wolę do wolo naszego Boga Ojca Matki, automatycznie będzie się ona przekształcać w wyższe częstotliwości energii.

Różnorodne kolorowe i luminescencyjne promienie będą wspierały integrację i równoważenie wyższych wzorców częstotliwości Galaktycznej Świadomości. Im bardziej zrównoważony, zharmonizowany i wzmocniony jest twój system czakr, tym więcej Boskiego Światła możesz wchłonąć. Kręgosłup stanie się ostatecznie prętem Światła /Mocy, przez który strumień Białej Ognistej Esencji Stwórcy będzie mógł płynąć bez przeszkód, przez co proces wznoszenia znacznie się przyspieszy.

Najwyższy Stwórca jest czystą Miłością – ostatecznym stanem Bytu. Każda Boska Iskra Światła ma atom nasienny czystej świadomości Stwórcy, Diamentową Cząstkę Światła. Te Iskry Boskości zawierają miłość, Boską wolę i mądrość, aby stwarzać wszelkie istnienie – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ten atom nasienny został umieszczony w centrum twojej diamentowej boskiej komórki rdzennej na rzecz eksperymentu, jakim jest nasz pod-wszechświat. Ten wewnętrzny atom nasienny wizji i intuicji trzeba stopniowo otwierać i stopniowo „nastawiać na ostrość”. Atomy i cząstki stanowią miniaturowe systemy solarne posiadające centralne jądro i okrążające je elektrony, lecz przede wszystkim składają się z przestrzeni. Jądro i elektrony nie składają się z twardej materii, lecz są formą energii, energii przyjmującej pewną postać. Wszystkie formy i wzorce geometryczne mają sygnaturę energetyczną.

Najwyższy Stwórca dostarczył surowiec i wzór dla każdej możliwej kreacji. Wraz z Elohim – Bogami Stwórcami, królestwem (aniołów) i wielkimi budowniczymi form, wy - jako samoświadomi współtwórcy, otrzymaliście polecenie, aby iść naprzód i stwarzać światy bez końca. To jest główny wątek każdego pod-wszechświatowego doświadczenia, jednak realizacja planu Bożego zależy od Boskich Rodziców każdego pod-wszechświata.

Pierwszym impulsem zindywidualizowanej świadomości Boskiej Iskry była wola/chęć tworzenia. Każda Boska Iskra była/jest świadoma siebie oraz swoich twórczych zdolności do manifestowania świadomości na poziomie materialnym, a także prawa do decydowania, co będzie tworzone. Jednak wraz z tym wspaniałym darem pojawił się wymóg, aby każda Dusza doświadczyła swoich własnych dzieł, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Na początku wszystkie nowe twórcze przedsięwzięcia miały możliwość elastycznego przebiegu. Jednak kiedy Boski Plan rozegrał się zgodnie ze wszystkimi swoimi wspaniałymi kombinacjami, dla Dusz Oświeconych został zainicjowany proces wznoszenia. Żyjecie właśnie w trakcie takich wyjątkowych czasów.

CZAS jest definiowany przez jednostki o głównych i podrzędnych pulsacjach, które są rozsyłane jako fale energetycznych wzorców myśli – skrystalizowane myśli nasienne, powstające w umyśle naszego Boga Ojca Matki. Te fale i pulsacje są doświadczane jako okresy i cykle czasowe. Są wysyłane jako wielkie impulsy Światła, które z wielką mocą promienieją do wielkiego kosmicznego łona przestrzeni, gdzie są trzymane i pielęgnowane przez troskliwą esencję naszej Bogini Matki.

JEST KONIECZNE, ABYŚ PODCZAS TEJ KRYTYCZNEJ FAZY ROZWOJU/WZNOSZENIA, ROZUMIAŁ/A JEGO PROCES I STOSOWAŁ/A UNIWERSALNE PRAWA MANIFESTACJI, ABY W PEŁNI KORZYSTAĆ Z WŁASNYCH ZDOLNOŚCI WSPÓŁTWÓRCZYCH. ZOSTANIE CI ZAOFEROWANA WYJĄTKOWA OKAZJA DOŁĄCZENIA DO GRONA WIELKICH BUDOWNICZYCH FORM, DLATEGO POKAŻEMY CI NIEKTÓRE WAŻNE ETAPY PROCESU WSPÓŁTWORZENIA. SUGERUJEMY TEŻ ZAPOZNANIE SIĘ Z ILUSTRACJAMI OBRAZUJĄCYMI BUDOWANIE WŁASNEGO KOŁA TWORZENIA, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 12-TU PROMIENI/OSOBISTEGO KWIATU ŻYCIA, KTÓRE PRZEKAZALIŚMY JAKIŚ CZAS TEMU NASZEJ POSŁANCE. (Te ilustracje można znaleźć w naszym podręczniku: Źródła i objawienia słownik i ilustracje RH).

Jeśli postępowaliście zgodnie z naszymi instrukcjami, to stworzyliście własne piramidy Światła / Mocy w piątym wymiarze i regularnie gościliście w Piramidzie Światła, która zawiera holograficzną replikę Ziemi. Wielu z was stworzyło również piramidy grupowe dla określonych projektów oraz również inne piramidy w specjalnych celach, aby dla urzeczywistnienia swoich wizji przyciągnąć potrzebną esencję tworzenia. Pamiętajcie: w każdej z tych piramid pozostawiliście eteryczne repliki siebie, które stale integrują specjalne wzorce geometryczne Światła, jakie będą potrzebne do stworzenia nowej rzeczywistości na Ziemi, a także pozwolą na stworzenie podwalin dla waszej nowej egzystencji w wyższych i subtelniejszych królestwach. Wykazujecie aktywność nie tylko w świecie fizycznym, macie również wiele aspektów swojej Boskiej Jaźni w wyższych królestwach, z którymi współdziałacie. Czyż nie powiedziałem, że stajecie się istotami wielowymiarowymi?

Daliśmy wam szczegółowe instrukcje i krok po kroku techniki dostępu do częstotliwości Miast Światła w waszej okolicy za pośrednictwem osobistych Piramid Światła. Poprzez praktykę oddechu nieskończoności napełniacie swoje eteryczne kopie i ciała fizyczne Diamentowymi Cząsteczkami / Boskimi Cząstkami Światła. Teraz to udoskonalimy i dodamy procesowi więcej składników.

Czy zastanawialiście się, dlaczego przed laty uczyliśmy was, abyście „wdychali Światło i wydychali Miłość”, kiedy udajecie się do Światowej Piramidy z zamiarem wypromieniowywania Światła i Miłości do ludzkości i świata? KIEDY WDYCHASZ ŚWIATŁO, WDYCHASZ DIAMENTOWE CZĄSTKI DO SWOJEGO ŚWIĘTEGO SERCA. KIEDY WYDYCHASZ BEZWARUNKOWĄ / ŚWIĘTĄ MIŁOŚĆ, DIAMENTOWE CZĄSTKI CZYSTEJ ESENCJI BOSKIEJ ROZLAPAJĄ SIĘ I NABIERAJĄ MOCY DZIĘKI TWOJEJ INTENCJI, MOGĄ WIĘC BYĆ UŻYTE DLA NAJWYŻSZYCH CELÓW I DOBRA. JESTEŚ NACZYNIEM DLA TYCH BOSKICH CZĄSTEK, A TWOJA MIŁOŚĆ JEST AKTYWATOREM.

Wyobraź sobie to: Podczas medytacji lub w wolnej chwili, najlepiej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, wykonaj 12 pełnych oddechów nieskończoności, a po 12-tym wciągnij brzuch i na parę chwil wstrzymaj oddech. Wykonując kolejny (13-ty) oddech (lub zaczynając liczyć od początku) ujrzyj, jak on wypływa z twojego Słonecznego Centrum Energii (Świętego Rdzenia Serca) z przodu ciała. Znak nieskończoności jest teraz wykonywany w układzie poziomym, a nie pionowym. Podczas wdechu tworzysz pierwszą płaską pętlę rozciągającą się na zewnątrz z przodu twojego ciała, a przy wydechu powstaje druga wstęga rozszerzająca się z tyłu ciała, dopełniając znak nieskończoności. Wykonaj SZEŚĆ PEŁNYCH ZNAKÓW NIESKOŃCZONOŚCI, a automatycznie stworzysz wzorzec z 12-tu pętli, które otoczą cię na kształt płatków kwiatu. Wykonując ostatnią pętlę, podczas wydechu ponownie wstrzymaj na chwilę oddech zanim powrócisz do normalnego oddychania. Następnie oddychaj świadomie, wyobrażając sobie, że esencja tworzenia rozpływa się z ciebie na świat. Wyobraź sobie również spirale światła łączące cię z Piramidą Światową i licznymi piramidami stworzonymi przez ciebie w wyższych wymiarach, dzieląc się w ten sposób swoimi cząstkami Miłości / Światła ze światem, a równocześnie zasilając swoje wizje Boską Esencją Siły Życiowej całego Stworzenia.

Poświęć kilka chwil na zakończenie tego świętego procesu, skupiając się na swoim Świętym Centrum Serca, aby móc poczuć tam pełnię i przemożną miłość, która rozlewa się po całym ciele. Otrzymasz połączenie z Rzeką Życia, która zawiera niewyczerpane zapasy Diamentowych Cząstek. Kochani, to jest namacalne. To jest prawdziwe, i to jest najbardziej cudowne, błogie uczucie, jakiego możecie doświadczyć, przebywając w ziemskim ciele, uczucie, jakim jest doświadczenie czystej miłującej esencji Stwórcy.

Moi dzielni, nie obawiajcie się przyszłości, ponieważ kiedy wasze serca i zamiary są czyste, jesteście pod osłoną blasku i ochrony Światła Stwórcy. Nie powiem, że nie czekają was stresujące czasy, skoro, aby osiągnąć płaszczyznę pokoju i harmonii, musicie przejść ścieżką polaryzacji i dualności. Podczas integrowania się ze swoją boskością ciągle doświadczacie wyzwań, lekcji i możliwości poszerzenia świadomości.

Wiedzcie, że sytuacje czy problemy, jakie pojawiają się na waszej drodze, nie mogą być rozwiązane na poziomie, na którym zostały stworzone. Musicie wznieść się ponad konflikty ego i obejrzeć każdą sytuację przez filtr miłości i z punktu widzenia człowieka, który jest panem siebie. Wyobraźcie sobie w myślach swój świat, który nigdy nie jest zafałszowany, świat promienny i bez wad oraz doskonałych siebie, żyjących w tym Raju. To nie jest czas dla słabych serc, czas na niezdecydowanie czy odmowy – ponieważ wasz świat ulega radykalnym zmianom, czy w to wierzycie, czy nie. Czyż nie nadeszła pora na przyjęcie darów, jakie wam oferujemy, abyście dzięki nim mogli iść w przyszłość radośnie i bezpiecznie? To dla nas największa radość i zaszczyt, wspomagać was i wam służyć – i nigdy nie zapomnijcie, że jesteście kochani bezwarunkowo.

Jam Jest archanioł Michał"I connect to the CHILDREN OF DIFFERENT WORLDS, Give witness to their intellectual superiority and thus change the world "
" I POŁĄCZĄ SIĘ DZIECI RUŻNYCH ŚWIATÓW, DADZĄ ŚWIADECTWO SWOJEJ WYŻSZOŚCI INTELEKTUALNEJ A TYM SAMYM ZMIENIĄ ŚWIAT "


Tom Srom


poprawnamaturahistorii


yayesemwtobieuzdrawjasie
sprogramos


pa-nie

JA BARANEK ŚWIADOMOŚCI ZAPRASZAM WAS PASTERZE , WSZELKICH JĘZYKÓW DO HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKA { Kroków } NAD RZEKĄ WANDĄ lub jak ktoś woli WISŁĄ KTÓRA PŁYNIE PRZEZ SAMIUTKI ŚRODEK SCYTYJSKIEGO PAŃSTWA LECHÓW ZWANYCH RÓWNIEŻ KRÓLEWSCY PASTERZE A PO UKRZYŻOWANIU SCYTÓW KRÓLEWSKICH ZWANO NAS POLANIE , SŁOWIANIE , POLSKA TO KRAINA MORDORU KATOLICKIEGO KU TE KA NE HA TE WANDALI - WANDOWIE - 843 rok HISTORIA JEST DLA MĄDRYCH
ZOSTAŁEŚ NAPEŁNIONY WIEDZĄ JESTEŚ DOPIERO 13 11 odwiedzającyPOSTĘPUJ JAK KRÓL PASTERZ A WROGOWIE WNET ZACZNĄ O TOBIE POWIADAĆ "TEN TO PRAWDZIWIE SYN PRAWDY" zamkniecie fals ociemnienie POZDRAWJASIE i UZDRAWJASIE
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
pozdrawjasie